ponurzanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W r. 1577 ukazał się Nowy Testament przekładu Cz-a; jak sam twierdzi, oparł się na Biblii brzeskiej i raczej poprawiał ją na podstawie tekstu greckiego; tekst Cz-a przełożył na ruski język ludowy Walenty Niegalewski w Choroszowie koło Ostroga 1581 r. Zaognienie sporu z Budnym o stosunek do państwa i o anabaptystyczne ponurzanie skłoniło zbór małopolski do wysłania Cz-a na synod w Łosku 1578 r., w związku też z tą podróżą zo- staje ogłoszenie w drukarni Kiszki w Łosku starego skryptu Cz-a Trzech dni rozmowa o dzieciokrzczeństwie z dodatkiem historii całego sporu pośród teologów litewskich; tutaj mieścił się jego Rozsądek tego, co o zwierzchności trzymamy i wierzymy. Tam też zawiózł Cz. do druku swą Prak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.