poodłogowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ziemię PGR. Przyjmowanie w zagospodarowanie nowych ziem, płynność obszarów, nieustanne zmiany granic, powierzchni, organizacji, wszystko to zaciążyło fatalnie na poziomie i wynikach gospodarki PGR. Rzecz polega bowiem nie tylko na tym, że na nowej, poodłogowej ziemi plony są niższe i osiągane większym stosunkowo nakła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gliński, Bohdan et al. 1961. Polityka gospodarcza Polski Ludowej. Cz. II, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.