poodczytowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z twórczości pisarzy jak Duhamel, Montherlant, Bernanos. Członkowie Klubu poddali krytyce dobór autorów i dzieł nieosiągalnych na razie dla nich oraz brak komunikatywności prelekcji wygłoszonej bardzo pięknym językiem, ale na zbyt wysokim i jak określali „specjalistycznym" poziomie. W dyskusji poodczytowej podniesiono także konieczność poświęcenia jeszcze jednego z zebrań omówieniu współczesnej literatury francuskiej, ale tylko w zakresie pisarstwa tych twórców, których dzieła bądź to znajdują się na półkach bibliotecznych, bądź też ogłoszone są w zapowiedziach wydawniczych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.