pooddychać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chciał zostać sam i powałęsać się po Łękawie, — chciał także pooddychać powietrzem swego dzieciństwa i młodości, jak mówił do dyrektora sanatorium. Gdy w tym celu wyszedł w stronę lasu, dobrze mu znanego, zerwał się wiatr z deszczem. Wcześniej, niż zamierzał, wrócił do budynku, chodził po salach górnych pięter, skąd rozciągał się widok na całe miasteczko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.