poodgraniczać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Andrzej Bogusławski Moim zdaniem nie należy łączyć zagadnień liczbowych z zagadnieniem kwantyfikacji; raczej należy je ściśle odróżniać, a odpowiednie wyrażenia poodgraniczać jedne od drugich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Topolińska, Zuzanna, Grochowski, Maciej (red.) 1973. Liczba, ilość, miara. Materiały Konferencji Naukowej [...], Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.