poodmykać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sie) są zabawnymi opowiastkami quasi-historycznymi, z mniej lub bardziej wyraźną intencją wychowawczą. Na przykład w O ptaszkach pana Szamb elana zlokalizowanych w osiemnastowiecznej Warszawie chłopiec z cukierni, mały altruista, poodmykał (przez otwarte okno kamieniczki) klatki, by ptaszki mogły wydostać się na swobodę. Gdy przekonał się, że naraził je na niebezpieczeństwo, a staremu Szambelanowi wyrządził przykrość — „płacze prawie” i pomaga szkodę naprawić. Klimat czasu historycznego uzyskuje autorka poprzez kreację postaci (tu prawie figurynki z porcelany), drobne realia kostiumu, scenerii, obyczaju...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skrobiszewska, Halina 1987. O Hannie Januszewskiej, Warszawa : Nasza Księgarnia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.