poodnawiać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lwów. Miasto ma wejrzenie miasta nowego, choć starożytne, albowiem po tylu wojnach, napadach tatarskich i pożarach całe prawie odnowione. Jedna jego część na górze, druga schodzi na nizinę. Ulice szerokie, po wielkiej części proste i dobrze zabudowane. Góruje kościoł Sw. Jura o wyniosłych wieżach, wspaniały, inne kościoły, jak katedra, bernardyński i dominikański, gotyckiej budowy, tak poodnawiane, że zaledwo w części zachowały swój pierwotny charakter, w nich wiele ołtarzy z pozłotą, dobrze utrzymanych, ale pomników, historycznych zabytków nie widać, w jednym zwracają uwagę groby Jabłonowskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Domeyko, Ignacy 1963a. Moje podróże. Pamiętniki wygnańca. III, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.