poodstrzałowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szczególne znaczenie nadaje się błyskowej fotografii rentgenowskiej. Pozwala ona czynić widzialnymi procesy przebiegające wewnątrz ciał lub urządzeń technicznych, a także wewnątrz świecących gazów poodstrzałowych, np. zmian w materiałach zachodzących pod wpływem detonacji. Dzięki temu, że strumień elektronów o natężeniu prądu wielu kA i energii około 500 keV pada na stożkową anodę wolframową, która przez to staje się ultrakrótkotrwałym źródłem promieniowania rentgenowskiego, wytwarza się impuls promieniowania rentgenowskiego. Czas trwania takiego napromie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Solf, Kurt Dieter 1980. Fotografia. Podstawy, technika, praktyka, przekł. Z. Michalski, A. Wrzesiński, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.