poodsuwać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ten sam kąt wykazują ściany wszystkich ośmiościennych kryształów magnetytu, choś często kształt ich jest taki, jakie wyobraża rys. 27. Są to bowiem ośmiościany o ścianach niejednostajnie poodsuwanych od środka, co ilustruje rys. 28...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weyberg, Zygmunt 1935. Świat kryształów, Warszawa : Mathesis Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.