pooperacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ilości przypadków. W ogromriej zaś większości przypadków chirurgiczne leczenie, a szczególnie usunięcie jednego z nadnerczy daje wyniki bardzo pomyślne, a mianowicie: 1) w przypadkach wysokiego nadciśnienia powoduje znaczny i długotrwały spadek ciśnienia, dochodzący nieraz do 60—100 mm Hg, w wyniku czego następuje znaczne złagodzenie lub też całkowite ustąpienie cierpień, 2) potrafi usunąć wciąż grożące pacjentom niebezpieczeństwo krwotoków mózgowych. Żadne powikłania pooperacyjne w związku z tymi zabiegami nie zostały dotychczas notowane. Wybór jednego lub drugiego zabiegu zależy jedynie od osobistego upodobania chirurga...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.