popirzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W pracy redakcyjnej nad Słownikiem staropolskim1 zdarza się niekiedy, że w wyniku prac melioracyjnych (poszerzanie kontekstów, ponowne odczytywanie rękopisów itp.) trzeba zmienić hasło ustalone już wcześniej i zaaprobowane dla zapisu wyrazu ilustrowanego przez konkretną kartkę magazynową. Skutek tego zabiegu może być trojaki: a) w rejestrze staropolskich haseł słownikowych pojawia się nowa jednostka, np. popuzenie 'pobudzanie do czegoś’ zamiast popirzenie, b) z wykazu haseł znika figurująca dotąd jednostka leksykalna, np. potrawka pot rękę {ręka), c) zmiana hasła powoduje tylko przesunięcie kartki pod inne znane już kartotece hasło, np. niektóre kartki spod hasła pozwać przeniesione zostały pod hasło poznać 'zeznać’. W niniejszym artykule chcę przedstawić „historię” usunięcia ze Słownika staropolskiego wymienionego w tytule hasła piepię...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Safarewicz, Jan et al. (red.) 1979. Opuscula polono-slavica, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.