populacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) polskiego niż niemieckiego. Jeżeli chodzi o zarzut niemiecki, że Poznańskie i Pomorze obciąża się na rzecz reformy rolnej w stopniu wyższym niż inne dzielnice, to fakt słabszego zaludnienia tych dwóch województw od przeciętnego zaludnienia w całej Polsce jest dostatecznym argumentem, przemawiającym za intensywniejszem stosowaniem reformy rolnej dla celów populacyjnych w tych częściach kraju...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.