popularno-aktualny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) trystyką humorystyczną (m. in. Noc św. Sylwestra, „Słowo“ 1882 nr 3—4, Figle pana Jerzego i Trojak brzemienny dukatem, „Słowo“ 1883 nr 94, Szorobora, humoreska talmudyczna, „Prze¬ HORAIN LEON gląd Polski“ 1883 listopad i „Gazeta Polska“ 1883 nr 94—5), bądź popularno-aktualnymi artykułami treści społecznej i literackiej {Żydzi polscy w Ameryce, „Tygodnik Powszechny“ 1883 nr 51—2, Księżyc i poeci, „Przegląd Polski“ 1883 maj, Kronika całego świata, „Słowo“ 1882, 7 odcinków w nr 24—245 i 1883, 3 odcinki w nr 8—10). Odbywał też tournée odczytowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.