popularnoinformacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jów Zygmunda Kubiaka pt. Półmrok ludzkiego świata, obfity plon wytrwałej aktywności krytycznoeseistycznej Przybosia w jego zbiorze Sens poetycki, kilka książek krytyków-marksistów o problemach literatury katolickiej (Sadkowski, Ziomek, częściowo J. Kossak), parę prac popularnoinformacyjnych o literaturach obcych (Rogalski, Koprowski) itp. Zdaje się to świadczyć o tym, że nawet przy braku bodźców stwarzanych przez bieżące dyskusje literackie pojawiają się bodźce inne: wewnętrzna potrzeba piszących z jednej, zamówienie wydawnicze z drugiej stror\y...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo