popularnonaoczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przesunięcie intelektualnego zainteresowania jest wyraźne: to, co Bartholinus omawia w kilku słowach, zostało 10-krotnie rozszerzone, to natomiast, o czym on rozprawia szeroko, prawie zupełnie zniknęło. Na miejsce zajmującej prawie połowę tekstu analizy nazwy i teleologii — wchodzi dzisiaj szczegółowy opis związków organizacji ciała. Nazwa, popularnonaoczny kształt i cel zostały zepchnięte w cień przez szczegółowe opisy wzajemnych powiązań w sensie teorii mechaniczno-technicznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fleck, Ludwik 1986. Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym. tłum. M. Tuszkiewicz, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.