popularyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ze swemi namiętnemi walkami politycznemi i religijnemi tutaj znacznie silniej wpłynął na rozbudzenie umysłów, a od wstąpienia na tron Orańczyka oświecenie doszło do najswobodniejszego i najszerszego rozwoju. Nastały czasy, o których Berkeley mógł powiedzieć: „Myśleć jest wielkim wymaganiem czasu“. Wszystkie sprawy położenia ludzkiego są pilnie roztrząsane, częste stosowanie djalogu bądź do polemiki, bądź do popularyzacji objawia podniecenie umysłów, wytryska nowa literatura czasopism, poświęconych użytecznym przedmiotom, wzrastające znaczenie jednostki oraz stosunków pomiędzy niemi odzwierciedla się w romansie nowoczesnym, który po raz pierwszy maluje w sposób realistyczny otaczające stosunki; wszędzie sięga się do źródeł duchowych naszego bytu i dąży rzetelnie i wytrwale do wyjaśniania poglądów i polepszenia ogólnego stanu; wraz z tym wszystkim istnienie bezpośrednie zyskuje na wartości i silniej przykuwa do siebie człowieka. Kultura ta jednak posiada charakter wybitnie mieszczański...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.