popularyzacyjno-naukowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Krakowie Komisja Orientalistyczna Oddziału Krakowskiego PAN wydaje „Folia Orientalia”. Założone 1922 Pol. Towarzystwo Orientalistyczne wydaje (od 1953) kwartalnik „Przegląd Orientalistyczny”, organizuje zjazdy orientalistów poi., prowadzi działalność popularyzacyjno-naukową. Jan Reychman ORIENTALNA KRAINA, kraina indomalajska, region zoogeograficzny obejmujący tropikalną część Azji (Indie, Cejlon, Indochiny, pd. część Chin) oraz Archipelag Malajski (po wyspę Bali) i Filipiny; odznacza się b. bogatą fauną; ze ssaków występują w k.o. liczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.