popularyzatorsko-informacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a także mechanizm wyobraźni” („Kierunki” 1966 nr 15). Walka ze śmiercią i niewiarą w możliwości działania istotnie stanowi motyw przewodni interpretacji Natansona i została przez niego na ogół trafnie ujęta. To samo odnosi się do generaliów w sprawie nowatorstwa dramaturgicznego Wyspiańskiego. Szczegółowe obserwacje autora oraz strona popularyzatorsko-informacyjna książki budzą jednak wiele zastrzeżeń...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo