populistycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kańskim. Wysuwa także wiele żądań bardziej szczegółowych. Oto przeciwnicy nadmiernego ruchu samochodowego, powołując się na hasła populizmu, żądają jego ograniczenia. Oto populistycznie nastawieni policjanci i oskarżyciele publiczni domagają się od sędziów, aby przestali „rozpieszczać” przestępców ferowaniem zbyt łagodnych kar. Oto George Wallace...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tokarczyk, Roman 1981. Współczesna amerykańska myśl polityczna, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.