popychel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bawi wówczas nie tylko kontrast między treścią pierwotną i wtórną,, ale i między uświadamianą obcością wyrazu a nagle odkrytą swojską jego strukturą: kartel — brydżysta (CW 8/33, 6); wyrazowi podsunięto wtórną podstawę karta i wyodrębniono w nim rzekomy sufiks -el, pospolity w wielu wyrazach rodzimych o charakterze obelżywym: popychel, śmierdziel itp.; krater — kryminalista (CW 3/33, 7); wy...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Buttler, Danuta 1974. Polski dowcip językowy, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.