popytowo-podażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_2679.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) twórczym. W sytuacji przeciwnej, gdy z określonych przyczyn zachodzi konieczność odchylania poziomu cen od społecznych nakładów, bardziej odpowiednia, wydaje się, jest zasada popytowo-podażowa. Odchylenia cen zbytu na dobra konsumpcyjne od społecznego rachunku kosztów mogą wynikać z szeregu przyczyn; niektóre z nich to: 1) założenia polityki państwa w zakresie kształtowania struktury produkcji, jeśli nie odpowiada ona preferencjom społecznym; 2) dążenie do redystrybucji dochodów nominalnych różnych warstw społecznych; 3) konieczności regulowania podaży w stosunku do popytu ludności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.