porównawczo-europejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z książek przywiezionych w listopadzie 1945 r. sporo rzadkich okazów przekazałem do Biblioteki Narodowej. Najwięcej zaś oddałem do Korbutianum jako warstatu pracy polonistycznej o podłożu porównawczo-europejskim. Trafiły tu tedy takie osobliwości, jak bazylejskie wydanie z połowy w. XVI Adagiów Erazma z Rotterdamu, wspaniały foliał, zdefektowany na początku i końcu, przywieziony do Polski niedługo zapewne po wyjściu drukiem, jak dowodzą dopiski polskie na marginesach. One to właśnie sprawiły, iż dublet ten wziąłem do Warszawy i umieściłem w Korbutianum...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian 1997. Na polach elizejskich literatury polskiej. Portrety i wspomnienia, Warszawa : Tow. Literackie im. Adama Mickiewicza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.