porachowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) * * * W piękną noc letnią, gdy wzrok nasz wybiega w górę, widzi na gwieździstym stropie moc punktów świecących. Wydają się one rozsiane w przestrzeni jakby przypadkowo, a tak liczne, że zamiar porachowania ich wygląda niedorzecznie. Niektóre jaśniej błyszczące pociągają zwłaszcza naszą uwagę. Po chwili dostrzegamy pewną prawidłowość w układzie gwiazd 1 gwiazdek, a wyobraźnia pobudza do upatrywania tutaj figur szczególnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Flammarion, Kamil 1904. Światy nieznane, spolszcz. K. Sporzyński, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.