poradniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) KOHcyabT1: Aht konsultant m; Bpau-K. lekarz konsultacyjny; aTHBHUit doradczy; — annÓHtnjii konsultacyjny, poradniczy; — amin konsultacja /, narada /, porada /, poradnia /; ^ńpoBa-rb 1. (daeamb KOHCy.ibmamiu) konsultować, udzielać porady; 2. (cnpautunamb coeema) radzić się, brać poradę...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
ŻOWSM - Życie Osiedli Warszawskiej Spó­ł­dzielni Mieszkaniowej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.