porowato-szczelinowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Skały zbiornikowe typu mieszanego. Spośród omawianych skał zbiornikowych najczęściej spotyka się skały zbiornikowe typu mieszanego — porowato-szczelinowate. Porowatość skał typu mieszanego w przybliżeniu odpowiada skałom o średniej porowatości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Plewa, Stanisław 1972. Geofizyka wiertnicza, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.