posiadacz-feudał

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wraz z rozwojem własności ziemskich coraz większą rolę zaczynają odgrywać ich posiadacze-feudałowie. Stają się oni bardziej samodzielni i starają się uniezależnić od władzy centralnej. Jednym z elementów tego uniezależnienia jest posiadanie własnych sił zbrojnych. Powstają więc oddziały (drużyny) feudałów, złożone z rycerzy-wasali swojego możnego patrona...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bryliński, Władysław et al. (oprac.) 1985. Siły zbrojne. Podręcznik kształcenia wojskowego w szkołach wyższych. Cz. 2, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.