pospółgłoskowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trafiają się właściwe gwarze uproszczenia i redukcje grup spółgłoskowych, więc zanik pospółgłoskowego wygłosowego -ł w czasie przeszłym, np. wszed, posed, zmóg, naloz, siad, spad, zmięk (Wes II 86, 1277, 1337, III 376, 870, 873, 1002); zanik wygłosowego t w nik (= nikt; Wes III 373);...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1961. W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.