post-kartezjański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W innych okresach języki wykazują silny konserwatyzm. Ciężar normatywny post-kartezjańskiej składni okazał się tak wielki, iż romantycy francuscy, chociaż określali się mianem rebeliantów i prekursorów, pisali sztuki tradycyjnymi aleksandrynami i niemal nie modyfikowali środków prozy francuskiej. Odnosi się wra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Steiner, George 2000. Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przekł. O. i W. Kubińscy, Kraków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.