postaciowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla nas jednak zagadnienie postaci ma drugorzędną wagę i nie będziemy zajmowali się nim. Jestem zdania, że zasada postaci zawiera wiele ważnych i cennych momentów, dużo wyjaśnia w zachowaniu się zwierzęcia, ale nie może być uważana za uniwersalną zasadę zoopsychologiczną. W bardzo wielu przypadkach zwierzę postępuje nie postaciowo, kieruje się nie strukturą całości i nie stosunkami, lecz absolutnymi cechami przedmiotów i zjawisk. Z bardzo licznych prób tresury różnych zwierząt wynika, iż reagowanie na stosunki, czyli postępowanie postaciowe, jest na ogół dla zwierzęcia łatwiejsze, osiąga się po mniejszej liczbie prób, jednak zawsze można doprowadzić zwierzę do reagowania na absolutne cechy przedmiotów. Omawianie tej sprawy nie należy do tematu książki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dembowski, Jan 1951. Psychologia małp, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.