postanalityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nasuwa się w tym miejscu uwaga, której nie będziemy rozwijać szczegółowo, a potraktujemy jedynie jako przyczynek do „postanalitycznego” czy poststrukturalistycznego ujęcia kwestii wartości logicznej i prawdy, antetensję zaś jako pojęcie ułatwiające werbalizację tej kwestii. W tradycyjnym (korespondencyjnym) ujęciu prawdziwość lub fałszywość sądu rozstrzyga się w istocie na osi antetensja — ekstensją, a inaczej, polega na wspomnianej konfrontacji antetensji z ekstensją. Jedną z podsta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.