postarystotelesowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Widoczne jest to m.in. w postaci akcentowania granic i rozbieżności między „fizyką” a „metafizyką” (w rozumieniu postarystotelesowskim), między naukami przyrodniczymi a humanistycznymi, idiografizmem a nomotetyzmem lub też między filozofią a naukami szczegółowymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaroszewski, Tadeusz M. (red.) 1982. Słownik filozofii marksistowskiej, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.