posthistoria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) poznaniem historycznym.84 Uwaga Waltera Benjamina, że każda praca intelektualna a także dzieło sztuki zawierają w sobie swą prehistorię i dzieje recepcji, jest na pewno słuszna.85 Zastrzec się tylko trzeba, że nowa interpretacja nie musi zawierać wszystkich ją poprzedzających, a więc całej posthistorii dzieła. Istnieją także formy recepcji, które niemal całkowicie zostają wyparte przez nowsze, odgrywając po pewnym czasie jedynie rolę ciekawostki historycznej. Ilustra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skarga, Barbara 1989. Granice historyczności, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.