posthitlerowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Generał-zbój latem 1981 rozmawia na manewrach z marszałkiem Wiktorem Kulikowem (z lewej) oraz z dowódcą, wojsk wschodnioniemieckich. Kulikow przywiózł w grudniu rozkaz o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, który nadzorował jego wykonanie. Realizator: Wojciech Jaruzelski. Siedzący z prawej dowódca wojsk wschodnioniemieckich ubezpieczał polską granicę zachodnią, posthitlerowskie szumowiny z Niemiec Wschodnich, które znów sięgnęły do polskiego gardła razem z Rosjanami, jak we wrześniu 1939 roku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gładysz, Antoni, Bojarski, Tadeusz 1982. Wewnętrzna inwazja Polski, Philadelphia : Promyk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.