postkanoniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sarza Aśoki (III w. p.n.e.) wczesny etap w rozwoju języków średnioindoaryjskich najstarszy i najważniejszy język średnioindoaryjski; język kanonu buddyjskiego hinajanistycznej szkoły Therawadinów (Tipitaka, Trójkosz; teksty w formie pisanej dopiero w 2. połowie I w. p.n.e.); bogate piśmiennictwo postkanoniczne, kultywowane gł. na Cejlonie (kroniki Dipavansa, Mahavansa) oraz w krajach Indochin (Birma, Syjam, Kambodża, Laos); pali wykształcił się na wsch. Równiny Nadgangesowej; późniejszy rozwój wiąże go silnie z dialektami zach.; w porównaniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Damm, Krystyna, Mikusińska, Aldona (red.) 2000. Ludy i języki świata, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.