postkaroliński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) U Jana Szkota Eriugeny problematyka stosunku człowieka do Boga i znajdująca w niej pewne miejsce problematyka duszy ludzkiej uwikłana jeszcze była w generalniejszym kompleksie problemowym, jaki stanowiła problematyka kosmosu i Boga. W drugim okresie rozwoju filozofii średniowiecznej, następującym po epoce postkarolińskiej wieku X, to jest w wiekach XI i XII, kiedy to ma miejsce szybki proces rozwoju formacji filozoficznej Europy łacińskiej, z tego ogólnego kompleksu wyłania się problematyka relacji Boga i człowieka, stanowiąc przedmiot rozważań Anzelma z Aosty w wieku XI i przede wszystkim prądu mistycznego w wieku XII. Anzelm z Aosty przejmuje neoplatońską i augustyńską per...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Legowicz, Jan (red.) 1979. Historia filozofii średniowiecznej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.