postmediewistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tradycji filozofii postmediewistycznej analogię wiązano zasadniczo ze sprawą intelektualnego poznania i orzekania. A jednak problematyka ludzkiego poznania jest ugruntowana na rzeczywistości pozaumysłowej. Istnieje taki stan rzeczy, który nazywamy bytowym pluralizmem, wiążącym się z relacyjną jednością uniwersum. I ze względu właśnie na jedność relacyjną, na powiązanie niektórych relacji, ich „zderzenie”, można i trzeba taki stan rzeczy nazwać analogią bytową...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krąpiec, Mieczysław Albert 1995. Dzieła. T. 13. Język i świat realny, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.