postradziecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nego na Ukrainie spowodowało głęboką zapaść gospodarczą. Demokracja jest na Ukrainie atrapą i ma być nieproduktywna, i dlatego nie stała się źródłem legitymizacji państwowości. Autor jest przekonany, iż system demokratyczny wprowadzany na Wschodzie powoduje zniszczenie postradzieckiej gospodarki, struktur społecznych. Efektem demokratyzacji Ukrainy jest ukształtowanie się oligarchii byłej nomenklatury komunistycznej, która przechwyciła dobra pokomunistyczne i w postaci partii władzy sprawuje rządy. Do tego dochodzi system powiązań polityków z mafią. Nie ma więc na Ukrainie klasy politycznej w pełnym tego słowa znaczeniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dziś - Dziś. Przegląd Społeczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.