postsurrealizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lizmu. Twórcą flam, awangardy poetyckiej jest Paul van Ostaijen (1846-1928), entuzjasta Apollinaire’a. Po 1950 powstaje poezja zwana atonalną, odpowiednik francuskiego postsurrealizmu, w prozie zaś zaznaczają się obok wpływów H. Barbusse’a i L. Aragona, wpływy F. 	Kafki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.