postwokaliczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lecz pozostaje w swojej sylabie, tworząc sylabę zamkniętą, np. mru-czeć =± mur-czeć, fry-mark — fyr-mak itd.15; 2) zwiększenie się liczby grup spółgłoskowych śródgłosowych nie będących zbitkami prewokalicznymi (murczeó, fyrmak, durkować) oraz zbitek wygłosowych postwokalicznych (durk, burk)-, 3) zmniejszenie frekwencji r w pozycji prewokalicznej na korzyść pozycji postwokalicznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.