potężnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Znamienną dla niego cechą jest potężnienie władzy książąt. Rozszerzają oni ciasne początkowo granice swego państwa, nietylko łączą razem wszystkie plemiona polskie, ale nawet — choć tylko chwilowo — poddają swej władzy przyległe kraje, jak północne Węgry, Czechy, Miśnię i Łużyce, Pomorze i Czerwone Grody. Rozszerzanie to państwa dokonywało się bądź...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kutrzeba, Stanisław 1912. Historya ustroju Polski w zarysie. T. 1, wyd. 3, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.