potęgować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ną wartość. Obawiano się również, aby zerwanie więzów z Paryżem nie skłoniło polityków francuskich, uwolnionych od balastu jugosłowiańskiego, do zacieśnienia współpracy z Mussolinim. Rozwój sytuacji w tym kierunku potęgowałby zagrożenie jugosłowiańskiego terytorium. Panowało przekonanie, że współpraca włosko-francuska byłaby dla Jugosławii groźniejsza, niż gdyby Francja pozostała osamotniona. Nie bez znaczenia był również fakt, że utrzymanie dotychczasowych sojuszy ułatwiało Stojadinoviciowi walkę z opozycją krytykującą nowy kurs polityki, niepopularny także w szerszych kołach społczeństwa. Dlatego też kierownicy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Garlicka, Anna 1977. Polska-Jugosławia 1934-1939. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.