potępiająco-pejoratywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łów kontekstowych. W języku mówionym takim sygnałem bywa zazwyczaj żartobliwy ton. Poza tym łączliwośó semantyczna wskazuje często na to, że wyraz ma znaczenie żartobliwe, nie zaś potępiająco-pejoratywne. Np. zawarte w wyżej cytowanym tekście o donosach i oszczerstwach informacje o ich skutkach (współ)determinują ich odczytywanie „na wesoło”. Żart, podobnie jak ironia, nie zawsze jest jednak czytelny, a niejednokrotnie umyślnie maskowany przez nadawcę, np. dwuznacznością. Np. o tymże „donosicielu” można komuś opowiadać poważnym tonem tak: Jan donosi na mnie już od dłuższego czasu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.