potępieńczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pisze się w tych latach na emigracyi dnżo, dużo zwłaszcza ogłasza się w pismach peryodycznych „potępieńczych swarów”, które stały się źródłem jednem z głównych i nieszczęść naszych, i zepsucia; ale pisarze, zwłaszcza poeci, zdolniejsi i sławniejsi, choć nie ustają w pracy, to nie wydają tego, co piszą. Tak Za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.