potłoczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 131 	1112 — Tr. a pobrawszy, Lw. aprobowawszy; 1308 — Tr. oduczyć, Lw. od cudzych; 1013 — Tr. w procesyjach, Lw. w Proszowicach; 978 — Tr. Kraskowski, Lw. krakowski; 984 — Tr. Persyjej, Lw. pierwszej; 15 — Tr. woźny, Lw. możny; 611 — Tr. srebra, Lw. mydła; 551 — Tr. psy potłoczenie, Lw. przytłoczenie; 365 — Tr. Łosiowa, Lw. lisiowa; 17 — Tr. JankWic, Lw. jawili się; 236 — Tr. mularz; Lw. malarz; 2211 — Tr. przy kościele; Lw. przy szkole; 2231 — mieszczkę miał za sobą, Lw. miał z nią syna; 20 — Tr. w Szarowie, Lw. Warszawa; Tr. beła za Niemcem, Lw. za mężem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Matuszewski, Józef 1991. Cham, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.