potemny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Potemny - « po temu będący, dogodny stosownym • Już ST zamieszcza to hasło, będące uniwerbizacją wyrażenia go .temu i występujące w połączeniach » ^9^^h^3^^_g5_.zażj^wa , ;o człowiek potemnego umysłu. Niezależnie od tej zuniwerbizowanej formy używane było również określenie g^Jjemu, Przykłady użyć tego wyrażenia przyimkowego poświadcza SL, cytując m.in. Skargę i Naruszewicza: Głupi jest, kto wysoko siedzi, a głowy po temu nie mas Ma siły po temu, żeby mógł mu się oprzeć, W XIX wieku zmienia się znaczenie wyrazu potemny: jest on używany zamiennie z przymiotnikiem potomny i w takim znaczeniu poświadcza go SWil. W XX...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wójcikowska, Elżbieta 1991. Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.