potencjałoskop

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) potencjałoskop — lampa elektronopromieniowa przeznaczona do zapisu, przechowywania i przetwarzania sygnałów wizyjnych. P. składa się z jednej, dwóch lub trzech wyrzutni elektronów, elektrody sygnałowej, wykonanej z cienkiej warstwy dielektryka, oraz kolektora...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Mendygrał, Zenon 1971. 1000 słów o radiu i elektronice, wyd. 2 uzup., Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.