potencjałowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przedstawiony zostanie szczegółowy projekt układu automatyki do przyrządu pod nazwą detektor elementów błędnych (DEB). Przed przystąpieniem do właściwego projektowania układu należy sformułować i opisać w sposób możliwie pełny zasady i warunki poprawnego działania układu oraz typ realizowanej struktury. Należy zaprojektować układ sekwencyjny asynchroniczny potencjałowy o 5 wejściach i 4 wyjściach binarnych, w którym nie mogą powstawać wyścigi ani hazardy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weiss, Peter 1967. Rozmowa trzech idących, przeł. S. Błaut, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.