potencjalizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 6. Jeśli nie jest prawdą, że wszystkie realnie zachodzące zjawiska są pod każdym swoim aspektem jednoznacznie wyznaczone przez określone inne, absolutnie poprzedzające je zjawiska (przy czym relacja jednoznacznego wyznaczania ma być, naturalnie, przechodnia), to musi się to przejawić już w sposobie, w jaki zjawiska są uporządkowane w każdym dowolnym inercyjnym układzie odniesienia. Martwić się o trudności pogodzenia potencjalizmu ze szczególną teorią względności warto dopiero jeśli takie pierwsze stadium dyskursu, wciśnięte w te ramy pojęciowe, uczyni nas raczej indeterministami niż deterministami. Toteż dyskurs pomiędzy deitermimstą a indeterministą warto, przynajmniej w stadium początkowym, toczyć z punktu widzenia jednego inercyjnego ukadu odniesienia, co do którego stosowności nie zgłasza pretensji żadna z dyskutujących stron...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.