potencjalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) daje Conrad tylko tułacze odpryski kolosu genewskie i londyńskie, choć w tej emigracyjnej diasporze wykazuje bezwolę i bezsiłę tych zawsze rzekomo źle organizujących wszystko eks-rewolucjonistów, to jednakże nawet z tych obrazów desperackiej psychiki niewolniczej, z tych opisów fermentu, rozkładu, zmierzchu i dekadencji odnosi się mocne wrażenie przyszłych nieograniczonych możliwości i dziś jeszcze nieujawnionej, ale potencjalnie istniejącej potęgi stu siedemdziesięciomiljonowej rasy, nieodwołalnie nadchodzącej po przejściu przez stadjum fermentu, chaosu, rozkładu i gorączki, jakie już raz. i przed wojną przechodziło ciężkie cielsko olbrzyma wschodnio - słowiańskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.