potencjometryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) POTENCJOMETRIA [łac.], potencjometryczne miareczkowanie — metoda —objętościowej analizy chem.; polega na ustalaniu punktu równoważnikowego (końca miareczkowania) za pomocą pomiaru siły -elektromotorycznej powstającej między dwoma odpowiednimi elektrodami zanurzonymi w miareczkowanym roztworze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.